written by
Olivier De Cock

Ben je btw-plichtig of niet?

Hoe Starten Startersformaliteiten Boekhouding 2 min read

Freelancer, zelfstandige in bijberoep of hoofdberoep…volgens Artikel 4 van het btw-wetboek is elke onderneming die regelmatig en zelfstandig economische activiteiten verricht btw-plichtig. Afhankelijk van de aard van je bedrijf kan je echter ook een btw-vrijstelling aanvragen. En hoe zit het eigenlijk met die btw-aftrek?

Je hebt het vast en zeker al gezien op facturen: het totaalbedrag dat je moet betalen bevat naast het subtotaal ook 6%, 12% of 21% btw. Die btw of ‘belasting over toegevoegde waarde’ is een verbruiksbelasting op de geleverde goederen en diensten. Ondernemers rekenen het btw-bedrag door aan hun klanten en storten het later door naar de Belgische schatkist. Voor je je factuur naar een klant stuurt, is het dus erg belangrijk te weten of en hoeveel btw je je klanten moet aanrekenen.

Uitzonderingen op de btw-plicht

Ja! In principe is elke handelaar btw-plichtig, maar er bestaan uitzonderingen. Zo zijn bepaalde vrije beroepen of beroepen met een sociaal karakter vrijgesteld van de btw-plicht. Denk bijvoorbeeld aan een journalist, kinesist of vroedvrouw. Opgelet, je moet je sowieso inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en hebt ook nog altijd een reeks boekhoudkundige verplichtingen.

Daarnaast bestaat er ook zoiets als de ‘gemengde btw-plicht’: dat betekent dat je als ondernemer activiteiten combineert die soms wel en soms niet btw-plichtig zijn. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandige journalisten die ook werken als freelance copywriter. Journalist is een vrij beroep en dus niet btw-plichtig. Copywriting is dat wel, dus zal je voor deze opdrachten wél btw moeten aanrekenen.

Tot slot kan je als startende ondernemer ook een btw-vrijstelling aanvragen indien je zaak een omzetcijfer heeft van minder dan 25.000 euro per jaar. Ook wanneer je samenwerkt met internationale leveranciers of opdrachtgevers gelden er specifieke btw-regelingen.

De btw-aftrek voor zelfstandigen

Naast alle plichten biedt het btw-systeem ook rechten. Zo heb je misschien al gehoord van de btw-aftrek. Dat betekent dat zelfstandigen geen btw hoeven te betalen op spullen en diensten die ze aankopen voor hun onderneming.

Concreet ziet dat er zo uit: je hebt een nieuwe laptop nodig voor je zaak. In de winkel betaal je het volledige bedrag, inclusief de btw. Bij je aankoop vraag je meteen ook een factuur op naam van je bedrijf om aan te geven dat je de laptop voor professionele doeleinden koopt. Wanneer jij de btw die je aanrekent aan je klanten moet betalen aan de Belgische staat zal de btw op je laptop afgetrokken worden van dat bedrag.

Wanneer en hoe geef ik mijn btw aan?

Om je btw aan te geven heb je eerst en vooral een btw-nummer nodig. Vervolgens zal je maandelijks of driemaandelijks een btw-aangifte moeten indienen. Dat kan volledig elektronisch via de Intervat-applicatie.

Op deze aangifte vul je 2 dingen in:

  • De btw die jij hebt ontvangen van klanten en opdrachtgevers (A);
  • En de btw die jij betaald hebt op aankopen voor je zaak (B).

Vervolgens trek je (B) af van (A): het resterende bedrag zal je moeten betalen aan de btw-administratie, of krijg je teruggestort als B groter was dan A.

Vermijd fikse btw-boetes!

Foutjes zijn snel gemaakt en iedereen vergeet wel eens iets. Toch is het erg belangrijk dat je je btw-aangifte correct invult: doe je dat niet of ben je te laat, dan riskeer je fikse boetes die je erg zuur kunnen opbreken – zeker als startende zelfstandige.

Om onaangename verrassingen te voorkomen, kan je altijd een boekhouder of accountant inschakelen. Zij kennen de kneepjes van het vak en nemen met plezier jouw btw-stress weg.

Wist je dat je bij De Startersfabriek ook terecht kan voor btw-advies? Onze partner Accountancy Partners bv of JLConsult helpen je graag op weg.

accounting
Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
Sign up for our newsletter