written by
Magelaan

Hulp nodig bij startersformaliteiten van zelfstandigen? Laat je begeleiden!

Hoe Starten Startersformaliteiten 3 min read

Wie als starter hulp en begeleiding nodig heeft bij allerlei startersformaliteiten van zelfstandigen kan terecht bij verschillende aanbieders. Eén daarvan is het onafhankelijk werkende Attentia. Wie als eenmanszaak of vennootschap de stap wil zetten naar werkgever, heeft specifiekere hulp nodig vooral op het vlak van sociaal secretariaat en preventie. Attentia heeft er zijn corebusines van gemaakt bedrijven met of zonder personeel correct te begeleiden op het vlak van sociaal secretariaat en preventiedienst.

Attentia behandelt startersformaliteiten van zelfstandigen via Incozina

Ben je zelfstandig starter in hoofdberoep? Dan moet je een aantal administratieve startersformaliteiten vervullen bij de opstart van je zaak. We sommen ze even kort voor je op:

 • aanvragen van je ondernemingsnummer bij het ondernemingsloket
 • aanvragen van je btw-nummer
 • openen van je bedrijfsrekening
 • aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
 • regelen van je sociaal zelfstandigenstatuut

Om al deze administratieve startersformaliteiten van een zelfstandig ondernemer te regelen, werkt het sociaal secretariaat Attentia samen met een externe partner, het sociaal verzekeringsfonds Incozina. Dat fonds geeft onafhankelijk advies aan startende zelfstandigen en eenmanszaken, en begeleidt hen persoonlijk, snel en flexibel bij de opstart van hun zaak.

Meerwaarde bij startersformaliteiten voor zelfstandigen

Starters en scale-ups die personeel aannemen en een partner in HR & Wellbeing zoeken kunnen onder meer terecht bij Attentia. Dat geldt voor eenmanszaken en vennootschappen, zowel met als zonder personeel. Als je werkt als zelfstandige in een vennootschap, zonder extra personeel, dan hoor je jezelf een loon uit te keren. Je kan dat loon laten berekenen door een boekhouder, maar veel boekhouders sourcen die berekening uit naar Attentia. Die bekijkt de mogelijkheden om het loon te optimaliseren met maaltijd- en/of ecocheques, de kosten eigen aan de werkgever, de voordelen van alle aard ...

Nadat Attentia dat alles in kaart heeft gebracht, berekent het sociaal secretariaat maandelijks het loon en de bedrijfsvoorheffing. Het zorgt ervoor dat alle cijfers honderd procent correct zijn. Dat is nodig omdat de belastingdienst in toenemende mate controles uitvoert om te zien of alles wel klopt. Attentia doet dit alles in samenspraak met de boekhouder.

Rechtstreekse drempel naar Attentia wordt steeds lager

Meer en meer zelfstandigen met een vennootschap kloppen meteen bij Attentia zelf aan, omdat de kostprijs zo transparant is. Het sociaal secretariaat rekent een bepaalde kostprijs per loon aan in functie van het bedrijf zelf. Zeker als je met personeel werkt, is het nodig om een sociaal secretariaat in te schakelen. Attentia regelt de payroll, berekent het loon van de zaakvoerder, de bestuurder, de werkende medevennoten én het personeel. Het sociaal secretariaat bekijkt hoeveel loon er kan worden betaald, gaat na wat het paritair comité is, welke loon- en bonusoptimalisaties mogelijk zijn. Verder biedt Attentia de werkgever sociaaljuridische ondersteuning op het vlak van verplichte sociale documenten zoals arbeidscontract en -reglement.

Attentia begeleidt ook op het vlak van preventie

Elke werkgever – dus iedereen die met personeel werkt – moet in orde zijn met de welzijnswetgeving. Dat betekent dat een externe preventiedienst erop toeziet dat de veiligheid op de werkvloer gewaarborgd blijft. Bij Attentia vind je beide diensten onder één dak. Attentia is niet alleen een sociaal secretariaat, het begeleidt ook de werkgever en zijn personeel op het vlak van welzijn en preventie. En dat is nodig, want zodra je als groeiende onderneming personeel in dienst neemt, moet je aan veel wettelijke verplichtingen voldoen, ook op het vlak van preventie. We sommen even de belangrijkste zaken op:

 • Je moet je contractueel aansluiten bij een externe preventiedienst, waarbij je recht hebt op twaalf basisdiensten.
 • De preventieadviseur analyseert onder meer de risico’s en bekijkt de werkposten samen met jou als werkgever.
 • De analyse van dit alles wordt in een Globaal Preventie Plan (GPP) gegoten.
 • Op basis van dit GPP worden jaaractieplannen opgemaakt.

Belangrijk voor vennootschappen die personeel in dienst nemen

Stel dat je bedrijf groeit en dat je na een jaar personeel in dienst wilt nemen. Dan is in 99% van de gevallen de eerste vraag die je je stelt: “Wat moet ik hiervoor doen en wat gaat mij dat alles kosten?” Die vraag is niet zomaar een-twee-drie te beantwoorden. Om een correct antwoord te geven moet Attentia je bedrijf grondig bekijken, het paritair comité, de sociale zekerheid. Attentia gaat daarvoor samen met jou rond de tafel zitten en maakt in een grondig gesprek duidelijk waar je als bedrijf rekening mee moet houden:

 • hoe wil je je werkgever motiveren?
 • werk je met een bonussysteem?
 • hoe optimaliseer je de zaken fiscaal?

Attentia biedt bedrijven die personeel in dienst nemen een wereld van informatie. Alles ligt wettelijk vast, en vaak zijn er heel rigide regels die je niet mag overtreden, want dat kan aanleiding geven tot een fikse boete. Het is een meerwaarde samen te werken met een partner die die regels heel goed kent en volgt.

startersformaliteiten
Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
Sign up for our newsletter