written by
Magelaan

Welke vennootschap voor een starter?

Hoe Starten Juridisch Startersformaliteiten 5 min read

Je woont en werkt in België? Dan is het je vast en zeker niet ontgaan dat het Belgische vennootschapsrecht op 1 mei grondig hervormd werd tot een moderner, eenvoudiger en flexibeler exemplaar. Een voorbeeld? Vroeger telde België niet minder dan 17 vennootschapsvormen. Daar zijn er nu maar 4 van over. Van een wirwar van vennootschappen naar een overzichtelijk stramien, dat kan alleen maar goed zijn voor een starter die de stap wil zetten naar een vennootschap. Welke vennootschap voor een starter? Om die vraag te beantwoorden moet je weten welke vennootschappen er allemaal zijn. We legden ons oor te luisteren bij Jordy Lauret, gecertificeerd fiscaal accountant (JL Consult – Accountancy & Tax) in Oosteeklo en een van de partners van de Startersfabriek.

Welke vennootschap voor een starter in de nieuwe Belgische vennootschapswet?

Zoals hierboven vermeld bestaan er nu maar vier basisvennootschapsvormen meer: de maatschap, de Besloten Vennootschap, de Coöperatieve Vennootschap en de Naamloze Vennootschap. Deze vier basisvormen werden gekozen omdat alle andere bestaande vormen juridisch tot deze vier kunnen worden herleid. Welke vennootschap voor een starter is nu het beste? Om die vraag te kunnen beantwoorden, leggen we hieronder kort uit waar de vennootschappen voor staan.

1. De maatschap

De maatschap is de goedkoopste én meest eenvoudige vennootschapsvorm, ook op het vlak van oprichting. Twee personen en een zogenaamd onderhandse akte volstaan om een maatschap op te richten. Tenzij er ook een onroerend karakter aanwezig is, hoef je dus geen beroep te doen op een notaris om een notariële oprichtingsakte te laten opstellen. Die kost valt dus al weg. Ook meegenomen? De administratieve en boekhoudkundige verplichtingen zijn beperkt.

Elk voordeel heeft zijn nadeel, en dat geldt ook hier. De maatschap is de basisvorm van de personenvennootschap en de enige vennootschapsvorm die geen rechtspersoonlijkheid heeft. Een maatschap kan daardoor niet zelfstandig optreden in het rechtsverkeer. Naast een behoorlijk nadeel blijkt dit ook een risicovolle vorm van samenwerking te zijn, vooral door de onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten.

De volgende twee subcategorieën blijven bestaan en zij hebben wel rechtspersoonlijkheid:

  • Vennootschap Onder Firma (VOF), met onbeperkt aansprakelijke vennoten
  • Commanditaire Vennootschap (CommV), met minstens één beperkt aansprakelijke stille vennoot die niet deelneemt aan het beheer

2. De Besloten Vennootschap (BV)

De Besloten Vennootschap of BV dekt vele ladingen en kan daarmee de nieuwe vennootschapsvorm bij uitstek worden. De BV is de opvolger van de BVBA, weliswaar met een aantal verschillen. Zo hoef je bijvoorbeeld geen minimum startkapitaal meer te voorzien.

De BV is een flexibele vennootschapsvorm. Terwijl de NV een dwingend recht heeft, is dat bij de BV grotendeels aanvullend. Dat heeft als gevolg dat aandeelhouders kunnen afwijken van de wet. Ze kunnen gemakkelijker in- en uittreden en genieten daarenboven van een beperkte aansprakelijkheid, net zoals bij de NV.

Het grootste verschil met de vroegere BVBA is dat de besloten vennootschap kapitaalloos geworden is. Het voorheen vereiste minimumkapitaal wordt vervangen door het vereist toereikend aanvangsvermogen. Dat betekent dat de BV bij haar oprichting over een eigen vermogen moet beschikken dat toereikend is om de voorgenomen activiteiten te kunnen realiseren.

Wat een nadeel kan zijn? Bij de oprichting van een BV komen relatief zware administratieve verplichtingen kijken die de tussenkomst van een notaris vereisen. Ook de boekhoudkundige verplichtingen zijn aanzienlijk.

3. De Coöperatieve Vennootschap (CV)

Enkel de bestaande CVBA blijft in de nieuwe wet behouden en krijgt de naam CV. Deze vennootschapsvorm is voorbehouden voor vennootschappen die doordrongen zijn van het coöperatief gedachtengoed. Hun voornaamste doel is te voldoen aan de behoeften van hun aandeelhouders en/of het ontwikkelen van economische en sociale activiteiten. Dat doen ze onder meer door met hun aandeelhouders overeenkomsten te sluiten over:

  • de levering van goederen,
  • het verrichten van diensten,
  • de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uitoefent of laat uitoefenen.

Een CV kan je laten erkennen als sociale onderneming, en dat is een uitgelezen manier om van belastingvoordeel te genieten.

4. De Naamloze Vennootschap (NV)

De Naamloze Vennootschap blijft behouden maar is enkel van toepassing op grote ondernemingen met het oog op een beursnotering. De bestaande regels voor NV’s blijven rigide en zijn grotendeels onderdeel van dwingend recht, dus verplicht toepasselijk. Dat betekent concreet dat aandeelhouders van een NV niet zomaar kunnen afwijken van de wet. De oprichting van een NV vereist een groot startkapitaal en wordt gekenmerkt door zware administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. Het voordeel? De aandeelhouders van een NV zijn slechts beperkt aansprakelijk.

Welke vennootschap voor een starter?

Is het haalbaarder voor een starter om meteen een vennootschap op te richten, nu de vennootschapsvormen vereenvoudigd zijn? Of blijft die keuze afhankelijk van het product, de dienst, de financiële reikwijdte en de ultieme plannen? Onder welk vehikel een onderneming start hangt volgens Jordy Lauret af van een aantal belangrijke vragen. De stap om naar een vennootschap over te schakelen, of er meteen mee van start te gaan, is door de nieuwe vennootschapswet inderdaad een pak kleiner geworden. Maar toch moet er nog altijd voldoende zekerheid, duurzaamheid en financiële slagkracht zijn om via een vennootschap te opereren.

Ook de aard van het product en de bijbehorende aansprakelijkheid blijven belangrijk. Voor bepaalde vennootschapsvormen – vooral die met onbeperkte aansprakelijkheid – is de opstart relatief goedkoop. Andere vennootschapsvormen met beperktere aansprakelijkheid zijn dan weer duurder en vereisen een pak meer administratie. Je bent dus maar beter zeker van je stuk vooraleer je een vennootschap opstart.

Het advies van Jordy? “Kan je een aantal vragen pas beantwoorden na de oprichting van de onderneming? In dat geval is voorzichtigheid geboden en is het beter een eenmanszaak op te richten. Blijkt dat alles goed draait, er een zekere duurzaamheid is en het vanuit fiscaal oogpunt niet meer verantwoord is om verder te doen via een eenmanszaak? Dan kan je die nadien inbrengen in een vennootschap. Op voorwaarde dat de samenstelling van de statuten correct is, kan dat in sommige gevallen zelfs (deels) retroactief."

Onder het gekende moto “Failing to plan, is planning to fail” is het aan te raden om samen met een expert een voldoende economische en cijfermatige strategie uit te werken. Dat creëert niet alleen handvaten voor de verschillende fases waarin je onderneming terechtkomt, het zorgt ook voor rust in het hoofd van de ondernemer.

Meer info nodig over 'Welke vennootschap voor een starter'?

Heb je nog aanvullende vragen over 'Welke vennootschap voor een starter?' Of eventuele opmerkingen hierover? Mail ze gerust naar Jordy Lauret.

nieuwe-vennootschapswetgeving vennootschap
Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
Sign up for our newsletter